Familjenotiser

DÖDSFALL

GUNVOR NILSSON avled i februari månad 2020. Gunvor var född i Tenhults församling Jönköpings län.

Intogs i gillet den 3 februari 2011 och recipierade den 29 mars 2011.

Hon skulle i samband med gillets 100-årsjubileum ha mottagit 10-årsdiplomet.

SVEN-RUNE LINDÉN var född i Enslövs församling, Hallands län, den 18:e juli 1932

Han invaldes i Gillet den 26:e oktober 2012 och recipierade påföljande år, 22:a mars 2013.

Sven-Rune avled den 13:e april 2020.

HÅKAN HANSSON var född år 1936  i Färgaryds församling, Jönköpings län och avled den 27:e juli 2020.

Håkan intogs i Gillet den 7:e december 2011 och recipierade den 23:e mars 2012.

Håkan var i flera år styrelsemedlem och sitt sista uppdrag i Gillet ingick han i valberedningen.

Begravningsgudstjänsten var i Petrikyrkan där Gillets representerades av åldermannen Ingemar Turesson.

INGRID BRODÉN var född i Lessebo församling, Kronobergs län.

Hon intogs som medlem i Gillet2001 och tilldelades 10-årsdiplomet den 25:e mars 2011.

Den 19:e april 2018 begärde Ingrid sitt utträde ur Gillet på grund av ohälsa. Ingrid avled vid 93 års ålder.

SIV HENNLERT var född i Malmö 1927 och avled den 18:e augusti 2020.

Siv intogs i Gillet vid styrelsemötet den 5:e mars 2009 och recipierade samma år den 20:e mars

Arne Fälth deltog på begravningen som hölls i Johannes kyrka i Malmö. Efter ceremonin hölls ”fest” i Konsthallen där deltagarna bjöds på en delikat måltid med jättetårta och kaffe till efterrätt helt i Sivs anda. Arne höll ett kortare tal där han berättade om Sivs medlemskap i Smålands Gille.

FÖDELSEDAGAR

INGER ÅRNELL fyllde 80 år den 30:e augusti. Inger är född i Rockneby församling, Kalmar län och invaldes i Gillet september 2009, recepierade mars 2010 och skulle erhållit 10-årsdiplomet vid Gillets Vårfest mars 2020 som pga pandemin blev inställt.

LENNART CARLSSON är född i Enskede församling, Stockholms län. Lennart fyller 70 år den 9:e september och han valdes in i Gillet mars månad 2018 och recepierade också i mars månad 2018.

ANNELIS  DAHLQVIST fyller 60 år måndagen den 12:e oktober. Annelis är född i Malmö och intogs i Gillet

den 20:e november 2019 och kallades till reception vid Vårfesten  den 27:e mars 2020 – en fest som, ställdes in på grund av corona-epidemin. Gillet hurrar på högtidsdagen !!

Ulla Nordin fyller jämna år den 30:e oktober 2020.

Ulla  är född i Jönköping och valdes in som medlem i Gillet juni 2009 och recepierade 26:e mars 2010 och erhöll 10-årsdiplomet den 21:a mars 2019.

Ronnie Mjögeman fyller 70 år den 9:e november. Ronnie är född i Sävsjö församling, Jönköpings län och intogs i Gillet oktober 2010 och recipierade året därpå. Ronnie skulle erhållit 10-årsdiplometvid vårfesten 2020 som p.g.a. corona-epidemin blev inställd.