Plusgiro

Vid betalningar till föreningen skall plusgirokonto 43 16 50-1 användas.