Så blir du medlem

Välj någon under rubriken Styrelsemedlemmar och berätta att du är intresserad av att bli medlem. Sedan blir du invald under det ordinarie årsmötet som hålls i mars varje år. Naturligtvis behandlas du som medlem redan när du anmält dig. Första årsavgiften på 300sek betalar du först det år du blir invald på årsmötet.